Inloggen

Overzicht bruto prijzen BSO

Tarieven 2024

48 weken per jaar
07.45 - 18.15 uur 

Uurtarief €9,09

40 weken opvang tijdens schoolweken

8 weken opvang tijdens vakanties (4 van de 12 schoolvakantieweken zijn wij gesloten)

Studiedagen of andere schoolvrije dagen zijn niet inbegrepen maar kunnen geruild worden met een
niet afgenomen vakantiedag.

Rijksnorm :

De rijksnorm voor 2023 is € 9,12

Vakantiesluiting 2024

Onze opvang is 48 weken per jaar open, de sluitingsweken voor 2024 zijn :

Meivakantie: 29 april tot en met 3 mei 
Zomervakantie: 22 juli tot en met 2 augustus 
Kerstvakantie: 27 december tot en met 1 januari 2025

Kinderopvangtoeslag

Recent heeft de Rijksoverheid aangekondigd de rijksnorm voor kinderopvangtoeslag extra te verhogen, dat is goed nieuws, daarmee zijn onze tarieven lager dan de rijksnorm.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2024

Geef je wijzigingen m.b.t je kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.