Inloggen

Overzicht bruto prijzen BSO

Tarieven 2022

48 weken per jaar


40 weken opvang na schooltijd en 8 weken vakantieopvang.  Exclusief andere schoolvrije dagen. 
Uurtarief €7,61

Afwijkende producten zoals; incidentele opvang en vakantieopvang

Uurtarief €8,42

Rijksnorm :

De rijksnorm voor 2022 is € 7,31

48 weken opvang

Onze opvang is 48 weken per jaar open, de sluitingsweken voor 2022 zijn :

2 mei t/m 6 mei (alle scholen in Nederland vakantie ook voortgezet onderwijs)
8 augustus t/m 19 augustus ( week 3 en 4 van de schoolvakantie )
27 december t/m 31 december

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef je wijzigingen m.b.t je kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.