Inloggen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

In de peutergroep wordt vaak met programma’s gewerkt, de voorbereiding op de basisschool bevorderen.

  • Piramide
  • PUK

Bij Op de hoek wordt met PUK gewerkt.

  • Peuters met een VVE indicatie zijn vier ochtenden bij Op de hoek welkom.
  • Deze indicatie wordt altijd via het consultatiebureau afgegeven.