Inloggen

Wat is de organisatiedroom?


Onze droom is deels om te komen tot het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor elk kind. Daarvoor is samenhang en onderlinge afstemming binnen een totaalaanbod tussen de diverse instellingen nodig. Maar ook is er de behoefte om een duidelijk onderscheidend en divers aanbod neer te zetten, zodat ouders met hun kinderen kunnen kiezen. Want niet elk kind of elk gezin is hetzelfde. Dat betekent dat ingespeeld moet kunnen worden op die verschillen.

In onze droom wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het 'schoolse individuele leren' (één ontwikkelplan per kind) en het 'niet schoolse samen ontwikkelen' (één pedagogische visie met meerdere thematische uitwerkingen). In onze droom ligt de regie van het ‘niet schoolse samen ontwikkelen’ bij de kinderopvang, die daarvoor nauw samenwerkt met sportverenigingen, boerderijen, cultuurcentra enzovoorts. Zorg, welzijn en bedrijfsleven spelen in beide ontwikkelomgevingen een belangrijke rol.

We hebben echter nog een andere droom en dat is het ondersteunen van samenwerkingsverbanden, collegiale partnerinstellingen en kleinschalige ondernemers, die zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij willen we inspelen op de toekomstige - toenemend digitaliserende - samenleving. Het digitaliseren van de samenleving genereert bedreigingen, bijv. ten aanzien van overgewicht, overbelasting en sociale armoede.

Gelijktijdig biedt de digitale community vele kansen, zoals 24-7 economie, individuele extra ontwikkelingskansen en sociale netwerken op interesse niveau. Inspelen op deze nieuwe samenleving is een must, de kinderen/ouders van nu zijn niet gelijk aan de kinderen/ouders van straks. Het is onze droom om daar professioneel en voortvarend op in te spelen.