Inloggen

Jonge kinderen geleidelijk aan tot meer bewustwording laten ontwikkelen,
van individu naar groep, van speels dromen naar werkelijkheid!
 

Jonge kinderen komen ‘op een pril moment’ ter wereld, ze kunnen van nature nog niet voor zichzelf zorgen. Daarom willen we de jongste kinderen een geborgen omgeving bieden, waar warmte, veiligheid, gezondheid en genegenheid voor het kind centraal staan, en waarin ze geleidelijk aan de omgeving kunnen gaan verkennen. Hun ontwikkeling kunnen we op een positieve manier begeleiden/bevorderen door goed voorbeeld gedrag, zang, kleur, geur, smaak, tast en voorlezen of vertellingen.

Kinderen zijn vanaf heel jonge leeftijd in elkaar geïnteresseerd. Ze proberen contact met elkaar te maken en te communiceren. Vertrouwdheid tussen kinderen ontstaat bij jonge kinderen door regelmatig samen te spelen.

Een greep uit waarden, die wij erg belangrijk vinden:

  • Vaste kinderen in de groep.
  • Erbij horen in de groep: wij-gevoel en rituelen
  • Structuur en voorspelbaarheid

Spelen in de groep

 

Als kinderen elkaar vaker tegen komen, leren ze elkaar kennen en wordt het gemakkelijker om samen te spelen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen in de groep zo veel mogelijk dezelfde kinderen tegenkomen. Gevoelens van vriendschap ontstaan als ze fijn met iemand kunnen spelen, ongeveer dezelfde activiteiten leuk vinden en qua ontwikkelingsniveau niet te ver uiteen liggen.

Onderdeel zijn van een groep geeft jonge kinderen een gevoel van vertrouwdheid. Daarnaast geven vertrouwde handelingspatronen zoals dagritme en rituelen een gevoel van veiligheid en verbondenheid aan kinderen. Heel jonge kinderen kunnen al samenspelen als ze het speelpatroon (her)kennen door de herhaling en hebben daar ook veel plezier bij, vooral met zang en grappige bewegingen.

Voor jonge kinderen is de hele wereld nieuw. Daardoor gebeuren er veel onverwachte dingen. Alles is onvoorspelbaar. Jonge kinderen zoeken daarom de nabijheid van hun ouders of pedagogisch medewerkers. Ze vertrouwen erop dat die goed op hen zullen passen. Bovendien geven de ouders en pedagogisch medewerkers structuur. Ze geven duidelijk aan wat wel en niet kan, ze begrenzen de ruimte en laten goed voorbeeld gedrag zien. Zo weet het kind: als ik hierbinnen blijf, ben ik veilig, hoef ik nergens op te letten en kan ik opgaan in mijn spel. Binnen die ruimtes kan het kind op avontuur.